Ramavtal

Ramavtal

Maskinparken har skrivit ramavtal med flertalet privata och statliga/kommunala grupper. ”Vi har skrivit flertalet ramavtal med större aktörer i Sverige vi ser tydligt att kunderna uppskattar vårt professionella agerande och vårt gedigna sortiment inom grönytesektorn. Vilket gör Maskinparken till en bra partner för Kommuner, Bostadsbolag, Kyrkor, Entreprenörer mm” säger Maskinparkens VD Thomas Lövström. Här kommer en mycket kort presentation av våra ramavtal med kommunala/statliga aktörer.

Maskinparken har ramavtal med HBV gällande Park och grönytemaskiner. Ramavtalet innefattar gräsklippare, traktorer, redskapsbärare, sopmaskiner, lastmaskiner med mera. Medlemar i HBV kan ropa av upphandlade maskiner hos Maskinparken eller Maskinparkens övriga sortiment via en FKU inom avtalets områden. Kontakta närmaste Maskinparken site för vidare information.

Maskinparken har ramavtal avseende köp av maskiner/grönytemaskiner med Trossamfundet Svenska kyrkan. Jobbar ni inom Svenska kyrkan och önskar nyttja avtalet och dess fördelar tveka inte att kontakta närmaste Maskinparken site för vidare information.

SKL Kommentus som numera heter Adda inköpscentral har skrivit ramavtal med Maskinparken gällande Elektriska arbetsfordon. Adda inköpscentral är en statlig organisation där alla Sveriges kommuner är medlemmar och kan nyttja avtalet för direkta avrop av elfordon. Inköpscentralen uppskattar volymen av ramavtalet till 300 miljoner kronor. Kontakta närmaste Maskinparken site för vidare information och avrop.

SKL Kommentus som numera heter Adda inköpscentral har skrivit ramavtal med Maskinparken gällande parkmaskiner och gräsklippare Adda inköpscentral är en statlig organisation där alla Sveriges kommuner är medlemmar och kan nyttja avtalet för direkta avrop av upphandlade produkter. Inköpscentralen uppskattar volymen av ramavtalet till 600 miljoner kronor. Kontakta närmaste Maskinparken site för vidare information och avrop.

Maskinparken har skrivit ett ramavtal med Kriminalvården gällande Maskinparkens produktutbud. Maskinparken är glada att kunna erbjuda kriminalvården Maskinparken breda sortiment av maskiner. Kontakta närmaste Maskinparken site för vidare information och avrop.

Maskinparken har även ett stort antal ramavtal med privata bolag, bland annat ovanstående, som ser fördelarna med att skriva ett ramavtal med Maskinparken. Är även ni intresserade av ett ramavtal med Maskinparken? Kontakta Michael Jansson på Maskinparken för vidare diskussioner i ärendet.

Michael Jansson
Tf VD MaskinParken Sverige AB

Filter