Pellenc elverktyg nu även hos Maskinparken Stockholm

den 23 april 2020

Pellenc är ledande inom litiumbatterier till handhållna grönytemaskiner. Pellenc har jobbat med olika batteritekniker sedan 1974 och med dagens teknik, Litium-ion, i snart 10 år. Med denna erfarenhet och kunskap har man idag ett brett sortiment av både batterier och maskiner av hög kvalitet. Pellencs batterier och maskiner vänder sig i första hand till miljömedvetna proffs inom grönytebranschen.

Se informationsbladet här.

Skriv en kommentar
Filter