Om oss

Maskinparken är Sveriges största återförsäljare
av professionella park- och gatuvårdsmaskiner.

Maskinparken är Sveriges största och ledande återförsäljare av park- och gatuvårdsmaskiner för professionell användning och finns idag på elva orter i Sverige inklusive våra tre storstadsområden. Vi erbjuder en helhetslösning inom området med försäljning, service och reservdelar, allt för att våra kunder ska ha den bästa Maskinparken – Året runt och för årets alla behov.

Maskinparken bildades i början av 2020 för att kunna möta kundernas ökade krav på ett stort och brett sortiment för den professionella marknaden och är ursprungligen en sammanslagning av företagen KS Maskiner AB i Malmö-Svedala, KTT Motor AB i Karlstad, LMK Markvårdsmaskiner AB i Stockholm, Markvårdsmaskiner Väst AB i Göteborg, Markvårdsmaskiner Öst AB i Mjölby och Parkmaskiner Kinna AB beläget i Kinna.

Försäljningen sköts lokalt av våra ca 15 säljare som besöker, utvärderar och utför demonstration av maskiner, allt för att våra kunder ska få så optimal maskin som möjligt för just sitt behov. Vi jobbar alltid för att söka vilket arbete och behov som kunden önskar få utfört med sin maskin och efter detta erbjuda en lösning som passar bäst för just detta ändamål. Förutom ett mycket brett och komplett maskinutbud har vi en stor tillgång i vår kunniga personal utgörandes av ett fyrtiotal servicetekniker och reservdelsmän med lång branscherfarenhet samt en stark lokal närvaro på samtliga våra orter som går tillbaka till andra- eller tredje generation av företagande.

FR-2000 verksamhetsledningssystem

Vi är certifierade enligt FR2000-standarden vad gäller vår kvalité- och miljö- och arbetsmiljö och arbetar aktivt med detta inom följande områden:

 · Miljöförbättringar och kvalitetssäkring genom ett förebyggande och planerande arbete, i detta arbete följer vi de lagar och andra krav som gäller.

 · Utbildning av vår personal för att bygga på vår kompetens och skapa en utvecklande arbetsmiljö för våra anställda i linje med vårt systematiska arbetsmiljöarbete.

  • · Ständiga förbättringar innebär för oss att vi söker lösningar som minimerar miljöpåverkan, möjliggör bästa tänkbara arbetsmiljö, inklusive brandsäkerhet, och dessutom genererar en hög kvalitet på våra tjänster. Detta är en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft.

Vår roll

Maskinparken utgör den viktiga länken mellan fabriken och slutanvändaren som ger kunden behövlig närhet till lokal service och eftermarknad. Vi fyller också en viktig samhällsfunktion med maskiner som sköter våra vägar, cykel- och gångbanor halk- och snöfria samt vi växer tillsammans med den urbana stadsmiljön med skötsel för årets alla årstider. Vi bidrar i omställningen mot ett mer hållbart och elektrifierat samhälle där välskötta parker och grönområden är ett naturligt inslag i den moderna staden.

Michael Jansson
VD Maskinparken Sverige AB

Maskinparken länkar och dokument

Verksamhetspolicy för FR2000 miljö och Kvalitetsledningssystem
Maskinparkens hållbarhetspolicy
Läs pdf
Maskinparkens allmänna köpevillkor
Maskinparkens visselblåsarsystem
Länk
Filter