K-Heat Compact Pro

den 29 april 2020

Svensktillverkad med högsta kvalité

Ekologisk ogräsbekämpning och annan rengöring vid kyrkogårdar, skolor och andra platser i din kommun. Mycket användbar för entreprenad, park, kommun, lantbruk, golf, bostadsbolag mm

Se informationsblad här

Skriv en kommentar
Filter