Adda inköpscentral har skrivit ramavtal med Maskinparken

den 17 juni 2021

SKL Kommentus som numera heter Adda inköpscentral har skrivit ramavtal med Maskinparken gällande elektriska arbetsfordon, parkmaskiner och gräsklippare genom två avtal. Adda inköpscentral är en statlig organisation där alla Sveriges kommuner är medlemmar och kan nyttja avtalet för direkta avrop av upphandlade produkter. Inköpscentralen uppskattar volymen på ramavtalen till 600 och 300 miljoner kronor. Kontakta närmaste Maskinparken site för vidare information och avrop.

1423514231

14230

Filter